Nội quy giao nhận hàng

NỘI QUY GIAO HÀNG VỚI KHÁCH HÀNG TỪ DICHVUSANPHAM.NET  

1) Đến đúng giờ hẹn với khách hàng khi nhận được giao dịch

2) Vận chuyển hàng hóa đúng với số lượng đã nhận từ khách hàng.

3) Không mở hàng hóa của khách hàng dưới bất kì hình thức nào

4) Liên lạc kiểm tra thông tin với khách hàng trước khi giao, nhận hàng

5) Không gửi hàng trao tay, nhờ người nào khác nếu không có sự đồng í từ phía khách hàng.

6) Chịu hoàn toàn trách nhiệm với đơn hàng khi giao dịch với khách hàng.

Trên đây là những cam kết mà Dichvusanpham.net sẽ thực hiện một cách

triệt để nhằm đem đến sự an tâm cho quý khách hàng khi giao dịch với

chúng tôi.