Điều khoản

A. Website bản quyền của chúng tôi:

Tất cả những tài liệu và nội dung (bao gồm, nhưng không có giới hạn, thông tin, hình ảnh, trang web, âm thanh, phần mềm (bao gồm mã nguồn, giao diện, cấu trúc trang web), video, diện mạo và sắc thái, thiết kế và những tài liệu biên soạn) trên website là chất xám chúng tôi bỏ ra.

Không sao chép, chuyển giao, thực hiện công khai, phân phối, khai thác thương mại, mô phỏng, dịch, sửa đổi, hợp nhất, chia sẻ cho bất kỳ người nào, hoặc tạo ra sản phẩm phát sinh của các tài liệu và nội dung khi chưa được chúng tôi đồng ý, cho phép.

B. Quyền và chủ Sở hữu

Chúng tôi là chủ sở hữu hoặc là người có đủ tư cách uỷ quyền tất cả các nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ, thiết kế, cơ sở dữ liệu và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác xuất hiện trên trang web, trừ khi có những chỉ định khác.

Ngoại trừ những điều đã cung cấp trong phần Điều khoản và Điều kiện, việc sử dụng trang web sẽ không cung cấp cho bạn bất kỳ quyền hay giấy phép nào cho những sở hữu trí tuệ mà bạn đã truy cập trên trang web. Ngoại trừ các quy định được cung cấp trong Điều khoản và Điều kiện, việc sao chép hay sử dụng bất kỳ một tài liệu, thông tin nào trên trang web đều bị nghiêm cấm.

C. Nhân bản, in ấn, sao chép

chúng tôi rất hoan nghênh và cảm ơn quý khách đã qua tâm đến website của chúng tôi nhưng chúng tôi không đồng ý quý khách in những tài liệu để sử dụng  bất hợp pháp, mang tính chất cá nhân và sử dụng vào mục đích thương mại.

Tất cả những trường hợp sao chép khác, dù là sao chép trên máy vi tính, in ra giấy hay định dạng khác đều bị cấm và có thể vi phạm luật sở hữu trí tuệ và các luật pháp khác của thế giới.

Hơn nữa, bạn không có quyền trong việc tái sản xuất, truyền tải, công khai thực hiện, phân phối, mô phỏng, dịch, sửa đổi, chia sẻ cho bất kỳ người nào, tạo ra sản phẩm phát sinh của các tài liệu hoặc sử dụng nó cho mục đích thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi. Tất cả những quyền khác đều được bảo lưu.